Siêu thị ngoại không được bán những sản phẩm nào ở Việt Nam?

 Bạn có bắt gặp những sản phẩm này khi đi siêu thị ngoại hay không?

1Nhóm sản phẩm các siêu thị FDI cam kết không được phép phân phối tại Việt Nam bao gồm: