Tag: Bích Vinh

Bích Vinh – Chân Dung Nữ CEO – GĐĐH Tại BSSC Group và Fouder CEO Hệ Thống TMV Bích Vinh

BSSC Group liên tục tổ chức các chương trình chuyển giao công nghệ Cấy Dải Hạt Kim...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!